mywap
SALAWIKAIN by denskie
By: pharekoi
Added: 12September2010 - 11:57:42am
Title: SALAWIKAIN by denskie
1.Ang taong matiyaga,Nagkakamit ng biyaya.
2.Ang nagtitiis ng hirap,May ginhawang pinapangarap.
3Ang anumang iyong gawin,Makapito mong iisipin;naisip mo nang magaling,Kung minsan nga'y mali pa rin.
4.Ang batang matigas ang ulo ay mahirap mapanuto.
5.Mayaman ka ma't marikit,Mabuti sa panamit,Kung walang sariling bait,Walang halagang gahanip.
6.Walang panalangin di diringgin,Walang pagkakamaling di patatawarin,Kung ang pananalig ay lubos at taimtim.
7.Walang umaani ng tuwa,Na di sa hirap nagmula.
8.Taong masalita;wala sa gawa.
9.Pag madaling tinipon,madali ring matatapon.
10.Huwag maghinanakit kung mapahamak ka man,Nang dahil sa isang itinuturing mong kaibigan;Tandaan:Walang sumisira sa bakal kundi ang kalawang.
Add Comment
Comments(8)
Other
All myBlogs of pharekoi
myBlogs
 Home Login Register